สำนักงานชลประทานที่ 4 ลงตรวจสอบพื้นที่พิจารณาแนวทางปรับปรุงคลอง MC วังบัว

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายดุษฎี พรพระแก้ว ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 มอบหมายให้ นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว

ลงตรวจสอบพื้นที่พิจารณาแนวทางปรับปรุงคลอง MC วังบัว ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร เพื่อวางแผนดำเนินการพัฒนาต่อไป