อย. แจง “สารอะนิลีน” ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ตรวจสอบแล้วไม่พบการจดแจ้งในไทย

หลังมีข่าวยึดสารอะนิลีนกว่า 5 แสนกิโลกรัมที่เตรียมส่งไป สปป.ลาว เพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอาง อย. แจง สารดังกล่าวเป็นสารห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ในปัจจุบันยังไม่พบเครื่องสำอางที่จดแจ้งผลิตหรือนำเข้ามาขายในประเทศไทยที่มีส่วนผสมของสารอะนิลีน

จากข่าวการยึดสารอะนิลีนกว่า 5 แสนกิโลกรัมที่ท่าเรือแหลมฉบัง เตรียมส่ง สปป. ลาว เพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางนั้น เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า สารอะนิลีน (ANILINE) CAS No. 62-53-3 จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมชนิดที่ 3 ในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศไทยและ สปป. ลาว ได้มีการกำหนดให้สารดังกล่าวเป็นสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง และจากการตรวจสอบไม่พบเครื่องสำอางที่จดแจ้งผลิตหรือนำเข้าที่มีส่วนผสมของสารอะนิลีนในประเทศไทย

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ