กรม สบส. ติวเข้มผู้บังคับใช้กฎหมาย คุมร้านสปา ร้านนวด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จัดโดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 88 สถานี เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรม สบส. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. และผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่มีมาตรฐานถูกต้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และป้องกันอุบัติการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น.

***********************