กรมการจัดหางาน จับมือ 7 – Eleven พัฒนาการให้บริการ เพิ่มช่องทางชำระเงิน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านการให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กรมการจัดหางาน และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียริที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐมาใช้ในกระบวนการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชน ให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ พร้อมกับตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านการให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กรมการจัดหางาน และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในวันนี้

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการเตรียมความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง บริษัทจัดหางานจัดส่ง และผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง จะได้มีทางเลือกเช่นผู้ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนฯสามารถจ่ายผ่าน 7-eleven ทั่วประเทศทั้ง 14,500 แห่ง จากก่อนหน้านี้ที่ชำระได้ 3 ช่องทาง คือ ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และชำระเงินสด ณ สำนักงาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว