โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ์ ศรีประมาณ หัวหน้าฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษา สถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาท ตำบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในการส่งน้ำช่วงฤดูฝนปี 2566 นี้