โครงการ MOU 5 โรค สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนรักษาการฉีดสวนหัวใจ

Featured Video Play Icon

คุณถวิล เสาร์จันทร์ ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีโรคประจำตัว เป็นไขมัน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เข้ารับการรักษาพยาบาลมาตลอด และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณถวิล มีอาการเหนื่อย เจ็บหน้าอกเป็นๆ หายๆ จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิครินทร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แนะนำให้เข้าร่วมโครงการ MOU 5 โรค กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

จนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 แพทย์ได้ทำการรักษาคุณถวิล ด้วยวิธีการสวนหัวใจและใส่ขดลวด ทำให้อาการของคุณถวิลค่อยๆ ดีขึ้น เพราะได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมมอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

โครงการนี้จะให้การรักษาโดยการทำหัตถการผ่าตัด ในกลุ่ม 5 โรค คือ โรคมะเร็งเต้านม, ก้อนเนื้อที่มดลูก, โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจและหลอดเลือด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  www.sso.go.th หรือ ไลน์แอด Line @ssothai (ไลน์แอด เอส เอส โอ ไทย)