ประกันสังคม เผยยอด รายงานการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี เดือน พฤษภาคม 2566

Featured Video Play Icon

ประกันสังคม เผยยอด รายงานการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี เดือน พฤษภาคม 2566 มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ 2.3 ล้านราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้วกว่า 5.9 พันล้านบาท

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดูแลผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ผ่านมาว่า ยอดรวมของผู้ประกันตนที่มาขอรับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม 7 กรณี ทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิประโยชน์ ทั้ง 7 กรณี ดังนี้

– กรณีเจ็บป่วย มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 118,067 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 178,481,217.02 บาท

– กรณีคลอดบุตร มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 39,356 ครั้ง  สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 612,171,580.75 บาท

– กรณีทุพพลภาพ มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 27,049 ครั้ง  สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 95,107,514.71 บาท

– กรณีตาย มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 8,921 ครั้ง  สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 263,647,395.65 บาท

– กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 1,283,876 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 1,098,940,300 บาท

– กรณีบำเหน็จชราภาพ มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 28,458 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 1,068,287,884.24 บาท

– กรณีบำนาญชราภาพ มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 571,077 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 1,698,625,601.68 บาท

– กรณีว่างงาน มีผู้ประกันตนใช้สิทธิ 316,163 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน จำนวน 949,757,470.20 บาท

สรุปยอดรวมของผู้ประกันตนที่มาขอใช้สิทธิประโยชน์ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีจำนวน 2,392,967 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม 7 กรณี รวมทั้งสิ้น 5,965,018,964.25 บาท

จากข้อมูลสถิติการใช้สิทธิดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือ โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

Line@ssothai (ไลน์แอด เอส เอส โอ ไทย)