กรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในอินเดีย หลังพบผู้เสียชีวิต 10 ราย ย้ำ!ไทย ยังไม่พบผู้ป่วยโรคดังกล่าว

กรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในอินเดีย หลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย ล่าสุด WHO ยังไม่มีการประกาศห้ามเดินทางไปยังรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย แต่หลีกเลี่ยงเมืองที่เป็นพื้นที่ระบาดโรค เน้นอย่าสัมผัสสัตว์พาหะนำโรค หรือกินผลไม้ตกพื้น/มีรอยสัตว์กัด ย้ำ!ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคดังกล่าว พร้อมคัดกรองเข้มข้นทุกด่านทั่วประเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ที่มีการระบาดในประเทศอินเดีย นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ขณะนี้ รัฐบาลของอินเดียรายงานพบผู้เสียชีวิตจำนวน 10 ราย และยังคงต้องติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอยืนยันว่าไทยยังไม่มีรายงายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ และด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และหากพบผู้ป่วยจะต้องรายงานโดยเร็วภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง และทำการสอบสวน ควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรค คือ ค้างคาวผลไม้หรือ สุกร ม้า แมว แพะ แกะ ซึ่งรับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้ ส่วนการติดต่อระหว่าง   คนสู่คนนั้น เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือน้ำลายของคนที่ติดเชื้อดังกล่าว ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดในช่วงแรก แต่อาจจะมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม สมองอักเสบและเสียชีวิตได้หากเข้าการรักษาช้า และการรักษายังคงต้องใช้การรักษาตามอาการของโรค

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า องค์การอนามัยโลก (WHO)ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือในการสอบสวนควบคุมโรค และยังให้ข้อมูลอีกว่า ขณะนี้โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค วิธีการป้องกันโรค   คือ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่อาจติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เน้นคือ ค้างคาวผลไม้ในระยะใกล้ชิด 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่อาจปนเปื้อนน้ำลาย มูลสัตว์หรือปัสสาวะของค้างคาวกินผลไม้ ไม่รับประทานผลไม้ที่ตกอยู่กับพื้น โดยเฉพาะที่มีรอยกัดแทะ สำหรับประเทศไทย ขอประชาชนอย่าตื่นตกใจ ในไทยยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ พร้อมทั้งได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อทั่วประเทศ เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเดินทางไปยังเมืองเกรละ ประเทศอินเดีย ทาง WHO ยังไม่มีการประกาศห้ามเดินทางแต่อย่างใด แต่ผู้ที่จะไปควรหลีกเลี่ยงเมืองที่มีการระบาด ได้แก่ Kozhikode, Malappuram, Wayanadและ Kannur หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรคโทร. 1422