DSI รับกรณีหุ้น บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น เป็นคดีพิเศษ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้รับ กรณีการตรวจพบความผิดปกติของงบการเงินของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) เป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยการสืบสวนเบื้องต้นมีมูลเชื่อว่า มีการกระทำผิดของกรรมการ หรือ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด เกิดขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งพฤติการณ์มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ซึ่งจะเร่งทำการสอบสวนบูรณาการร่วมกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กองบังคับการปราบปราม การกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้นัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นี้