3เอ็ม จับมือ สสปท. และกระทรวงแรงงาน ขนนวัตกรรมพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการทำงาน

3เอ็ม บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทั่วโลก นำโดย นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมนวัตกรรมสินค้าและโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐาน 3เอ็ม พร้อมชมสาธิตการทำงานบนที่สูงจากผู้เชี่ยวชาญ และร่วมส่งมอบความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับผู้ชมงาน ณ บูธ 3เอ็ม ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 33 (Thailand Safe@Work#33) ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้