NSM จัด “การอบรมพัฒนาทักษะการแสดงละคร” ในโครงการประกวดละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด “การอบรมพัฒนาทักษะการแสดงละคร” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการประกวดละครวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2566 (Thailand Science Drama Competition 2023) จำนวน 6 ทีม ทั้งหมด 64 คน มาร่วมพัฒนาทักษะการแสดงละครให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบละครเวที และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการอบรมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี