ประกาศ กปน.: 31 พ.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกิ่งแก้ว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองชวดลากข้าว ถนนกิ่งแก้ว ในคืนวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางแก้วใหญ่ ถึงคลองบางพลีน้อย
  • ถนนวัดศรีวารีน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางน้ำจืด ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
  • ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
  • ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนบางนา-ตราด ถึงคลองสำโรง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android