กรมอุทยานฯ ลงนามบริษัท วี บิลด์ฯ ร่วมมือให้บริการสินค้าร้านค้าสวัสดิการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Marketplace)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำเครื่องมือเพื่อให้บริการสินค้าร้านค้าสวัสดิการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Marketplace) โดยมีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้การขายสินค้าและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Marketplace) เป็นการให้บริการทั้งในรูปแบบ Website และ Mobile Application เพื่อให้เข้าถึงสินค้าของสวัสดิการกรและการให้บริการได้ง่าย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ที่มีความสนใจสินค้า ได้มีเครื่องมือในการเข้าถึงการให้บริการจากสวัสดิการกรมที่มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับความนิยมที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เช่น การขายสินค้าและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การแจ้งเตือนที่สำคัญ การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งปัญหา การสำรวจความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงการสนับสนุนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐและความร่วมมือเอกชนที่เข้าร่วมให้กับสมาชิก จึงจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนด้านการนำเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานทุกฝ่ายได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด