อย่าพลาดโอกาสสุดท้าย สำหรับ น้องๆ ที่สนใจก้าวเข้าสู่อาชีพด้านการบิน

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 : รับตรงอิสระ (On-Site)

หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วย
– สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic-B1.1,B1.2)
– สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (Aeroplane Mechanic-B2)

ทุกหลักสูตรสัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที !!!!

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ Walk-In มาสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 หรือ Inbox Facebook: catcthailand