สแกน อินเตอร์ จับมือ ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการสังฆมณฑลนครสวรรค์ มอบข้าวสารแก่ชุมชน

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN และ ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการสังฆมณฑลนครสวรรค์ นำทีมงานลงพื้นที่จัดมอบข้าวสารให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่พืช อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับใช้ในการดำรงชีพ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยคณะทีมงานสแกน อินเตอร์ และทีมชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการสังฆมณฑลนครสวรรค์ได้ส่งมอบข้าวสารให้แก่ชุมชนไปกว่า 40 ถุง เมื่อเร็วๆ นี้