สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯอยุธยา บูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน”

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน” พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างการตื่นรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคคลากรที่อยู่ในธุรกิจนำเที่ยว หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการแก่คนพิการด้านการเคลื่อนไหว ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 2 ห้องประชุม M3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน” พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษ “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล-โลกหมุนไว วิจัยไทยหมุนทัน” ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ “ประเทศไทย ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน” โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค บุคลากรธุรกิจนำเที่ยว กว่า 60 คน ร่วมประชุมฯ ณ บริเวณชั้น 2 ห้องประชุม M3 ศูนย์การค้า อยุธยาซิตี้พาร์ค

นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เห็นว่าโครงการนี้มุ้งเน้นให้โอกาสแก่ผู้พิการ ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวย่อมส่งผลต่อทัศนคติต่อการเดินทางในเชิงบวก คือการสร้างความมั่นใจให้ผู้พิการ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ที่สำคัญทำให้ทุกคนทุกสภาพร่างกาย มีความเชื่อมั่นในการเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการตื่นรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคคลากรที่อยู่ในธุรกิจนำเที่ยว หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ในเรื่องการให้บริการแก่คนพิการด้านการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย ขณะให้บริการกิจกรรมการให้บริการจริงกับคนนั่งวิลแชร์และคนตาบอด ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้พื้นฐานสามารถใช้ต่อยอดความคิดเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และสร้างประโยชน์ต่อไป ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่มีความพร้อม และสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน ทุกสภาพร่างกาย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา