จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานกิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง “Believed – Be Encourage, Be Magical, Be Brave, Be Beautiful”

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “กิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Believed – Be Encourage, Be Magical, Be Brave, Be Beautiful” ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ.ลานกิจกรรม SIAMSCAPE ชั้น 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อโรค ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ดังนี้

– การบริจาคเงินสนับสนุน โดยผู้บริจาคจะได้รับของขวัญสุดพิเศษ เป็นงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมนำผลงานเพื่อสมทบทุนในโครงการ อาทิ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, สมนึก คลังนอก (ครูปาน), ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล (Suntur), ภัทรีดา ประสานทอง, นวลตอง ประสานทอง, เพียว โลกุตรา, Arut Tantasirin, ปัณฑิตา มีบุญสบาย, Cheese Arnon, Tos Suntos by BooX, Sundae Kids by BooX, ดีใจ โกสิยพงษ์, Tum Ulit, Turn Kanama, เนียม มะวรคนอง, ธารธารา สุดาดวง, เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล, จิรายุ ตันตระกูล, ถนิมภรณ์ ข่ายป้องค่าย, ต่อพงศ์ เชยชม, พงษธัช อ่วยกลาง, ฟ้าวลัย ศิริสมพล, ภูมิ พีชวณิชย์, Kim Ji hee, Ayame

– กิจกรรมเสวนาเรื่องโรคมะเร็งเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก และ อ.พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง อาจารย์หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

– แฟชั่นโชว์ Reusing your old jean fashion show

– การประมูลชุด Care Bears และ Esther Bunny

– รังสรรค์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่แสนอร่อยด้วยตัวเองกับ So Good workshop with Manta: Winner of Masterchef Junior Thailand SS2