จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ขับรถดับเพลิง

นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ขับรถดับเพลิง ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิด โดยมี นายเอกพล สุภาพร กลุ่มรักษ์ชุมชนอำเภอนครหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ขับรถดับเพลิง ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ เพื่อให้รู้ เข้าใจแนวคิด ทัศนคติ และเทคนิคที่ถูกต้องในการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ทราบถึงความสามรถและการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย สามารถปฏิบัติได้ตามเทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมการขับรถที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีความรู้เชิงเทคนิค ในการขับรถให้ปลอดภัย

นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งเข้าระงับเหตุดับไฟช่วยเหลือประชาชน ซึ่งอาจทำให้ประสบอุบัติเหตุขึ้น ทางกลุ่มรักษ์ชุมชนร่วมกับเครือข่ายภาคี (CSR THAI CLUB) และหน่วยงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นชอบร่วมกัน จัดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับและสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการขับรถได้อย่างปลอดภัย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา