เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปี 7 เดินหน้าซ่อม สร้างห้องน้ำ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางมาริวิค เฮลสเติร์น  ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และนายโยธิน ประเสิรฐกุล  ผู้จัดการขายและการตลาดทั่วไป จัดโครงการ เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข ปี 7” สานต่อวิสัยทัศน์และแนวนโยบายด้านซีเอชอาร์ของบริษัท ในการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยยกทัพทีมพนักงานเฮเฟเล่มาร่วมปรับปรุงห้องประชุม  อาคารเรียน ห้องน้ำ ทาสีกำแพง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ ต่อยอดทางการศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา