กปน. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 เพื่อร่วมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) และฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (26 มิถุนยาน 2566) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ ได้มีโลหิตใช้ในการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น โดยมียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 160  คน ได้โลหิตจำนวน 62,100 ซีซี.