กลุ่มทรู เสริมพลังใจ ทัพนักกีฬาไทย มอบ ซิม – เน็ต มูลค่า กว่า 1.2 ล้านบาท พร้อมสู้ศึกแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30

กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย  ดร.อรสา ภาววิมล (กลาง) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฎิบัติหน้าที่แทนปลัดร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ก.ก.ม.ท.) โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการฯ แถลงข่าวการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 “NAPOLI 2019” พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์พัฒนา (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค-กรุงเทพ /ปริมณฑล และมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผนฯ ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันฯ ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ กลุ่มทรูสนับสนุนซิมโทรศัพท์สำหรับใช้โทรและเล่นเน็ตในต่างประเทศ จำนวน 130 ซิม มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้กับตัวแทนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และ นักข่าว ที่เดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองนาโปลี สาธารณรัฐอิตาลี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 “NAPOLI 2019” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -14 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองนาโปลี สาธารณรัฐอิตาลี โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) จะจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟันดาบ ยูโด เทควันโด เทนนิส ยิงปืนและเป้าบิน และวอลเลย์บอล (หญิง) นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 65 คนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 59 คน

***************************************************