ปศุสัตว์แพร่ เร่งปราบปรามโรงฆ่าสุกรเถื่อน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และด่านกักกันสัตว์แพร่ ในฐานะชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสุกรเพื่อบังคับใช้กฎหมาย  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.54 น. ผลการตรวจสอบโรงฆ่าสุกรไม่มีชื่อ เลขที่ 215 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  พบมีการฆ่าสุกร พบซากสุกร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชือดสุกร

ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา 15 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 31 มีโทษปรับรายตัวสุกร ตัวละไม่เกิน 2 หมื่นบาท พร้อมทั้งควบคุมตัวผู้กระทำความผิด และของกลางในการกระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์โดยเฉพาะโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา โรคหูดับ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว์”

ภาพและข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่