SPRC ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 45 ปีโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) โดย คุณพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ร่วมบริจาคเงินทำบุญจำนวน 29,997 บาท ในกิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 45 ปี โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา” ณ หอประชุมอาคารพลศึกษา โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มีคุณชยกฤติ์พงศ์ โกมุทานุสรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

โดยกิจกรรมทอดผ้าป่านี้ จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสนามกีฬา รวมถึงปรับปรุงต่อเติมหออาคารพลศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย