กรมการแพทย์ อบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 4

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 4 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “Health policy for cannabis on medical use” โดยมีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562