กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายสะพานในโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรในทิศทางช่วงทางเลี้ยวซ้ายจากศาลายาไปกรุงเทพ โดยทำการลดช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เหลือ 1 ช่องจราจร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)