ก.แรงงาน ร่วมโฮมโปร อัพ มัลติสกิล ช่างไฟฟ้า-ก่อสร้าง

กพร. จับมือโฮมโปร ร่วมฝึกช่างไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง เสริมทักษะให้มีความหลากหลาย พร้อมการันตีทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับค่าจ้างตามทักษะ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. กระทรวงแรงงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้างร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาช่างและบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน (skilled labour) ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการมากขึ้น และรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ปี 2560 กพร. มีผลการดำเนินการฝึกทักษะ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างปูกระเบื้อง ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างติดตั้งเครื่องไฟฟ้า ช่างบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้ผ่านจำนวน 1,467 คน ซึ่งในปี 2561 มีเป้าหมาย 1,550 คน ดำเนินฝึกโดยหน่วยงานในสังกัดของ กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้งนี้ กพร. ยังได้ร่วมกับภาคเอกชน เช่น บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มช่างไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง เช่น ช่างปูกระเบื้อง ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งนี้จะฝึกอบรมให้กับครูฝึกของ กพร. เพื่อให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่แรงงานใหม่ และแรงงานในสถานประกอบกิจการ ช่างฝีมือ ช่างชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้แรงงานในสาขาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

การฝึกอบรมดังกล่าว จะพัฒนาให้แรงงานมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างมาตรฐานด้านการบริการแก่ลูกค้า โดยจัดฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือ ให้กับกลุ่มช่างและพนักงานให้บริการของแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง จำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะ เทคนิค และความชำนาญต่างๆ ในการทำงานเนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทั้ง 2 สาขาแล้วมาสมัครเป็นช่าง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ 0 2030 0300 9 ต่อ 1209 ติดต่อคุณบุญเรือง หรือคุณเมธาวี อธิบดี กพร. กล่าว