ชวนเที่ยวเกษตรรุ่งเรืองแฟร์ ปี 62 พบสินค้าและเทคโนโลยีเกษตร 10 วันเต็ม ณ ศาลากลาง เมืองพิษณุโลก

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดจัดงาน “เกษตรรุ่งเรืองแฟร์และของดีเมืองพิษณุโลก” ประจำปี 2562    ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในการผลิตที่ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการร่วมกัน

การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ให้สามารถติดต่อซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

โอกาสนี้ สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย โดยออกบูธประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงานที่สนใจ ซึ่ง สศก.ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์แผนการผลิตสินค้าเกษตร ที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ทั้งนี้  เกษตรกรหรือผู้สนใจ Application “ฟาร์ม D” สามารถศึกษารายละเอียด และเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/ ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวชมงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมบูธของ สศก. จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำถึงวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ด้านนายบุญลาภ  โสวัณณะ ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวเสริมว่า นอกจากการจัดแสดงบูธของ สศก. และหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ภายในงานยังจัดแสดงผลงานด้านการเกษตร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การแปรรูป แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรม ตลาดนำการผลิต การซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น มะม่วง ข้าว กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง อ้อยโรงงาน ปศุสัตว์ ประมง และการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของดีเมืองพิษณุโลก เช่น ข้าว มะม่วง สุนัขพันธุ์บางแก้ว ไก่ชนพระนเรศวร กล้วยตากบางกระทุ่ม และ สินค้า OTOP รวมถึงนวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ที่น่าสนใจให้เรียนรู้อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวชมงาน เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 น.- 22.00 น.  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และอย่าลืมแวะเข้าชมบูธของ สศก. เพื่อทำความรู้จักกับแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” แอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรไทยทุกคนต้องมีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ สศท.2 ยินดีให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงานทุกๆ ท่าน

***********************************

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก