เลขาธิการ กศน.เปิดโครงการสัมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2562

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2562 พร้อมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานดีเด่น ของสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 แห่ง และสถานศึกษาขึ้นตรง จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งมอบเกียรติบัตร การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับภาค จำนวน 21 รางวัล ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุุโลก เมื่อเร็วๆนี้