ผู้แทนพระองค์ มอบอาหารสุนัขพระราชทาน ณ. ศูนย์พักพิง สุนัข บ้านป้าจิ๋ม

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้แทนพระองค์ ในการมอบ อาหารสุนัขพระราชทาน ณ. ศูนย์พักพิง สุนัข บ้านป้าจิ๋ม ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี