กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ (316/2562)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  67  พรรษา  กรมปศุสัตว์กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 10  จังหวัดทั่วประเทศ  ตลอดเดือนมหามงคล 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคมโดยการดำเนินการ  ใน  10  จังหวัดทั่วประเทศ  ดังนี้

วันที่ 8 ก.ค.62  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หอประชุมเทศบาลพนัสนิคม) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

วันที่ 9 ก.ค.62  ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์วณาลัย ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

วันที่ 10 ก.ค.62  ณ เทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ 10 ก.ค.62  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 ก.ค.62  ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา

วันที่ 23 ก.ค.62  ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 ก.ค.62  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันที่ 24 ก.ค.62  ณ เทศบาลตำบลวังกะพี้  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 25 ก.ค.62  ณ หอประชุมอำเภอชะอำ  จ.เพชรบุรี

วันที่ 25 ก.ค.62  ณ ศาลาประชาคม อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฏร์ธานี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   การจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เพื่อสัตว์เลี้ยงของประชาชน  อาทิ การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์  การผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่  การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์  การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การอบรมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 1 – 31  กรกฎาคม  2562  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย

“ ขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฟรี และร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองสวัสดิ์ภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร. 0 – 2653 – 4444  ต่อ  4191  ”  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

*********************************************

ข้อมูล  :  กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ  กรมปศุสัตว์

ข่าว   :   พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    สำนักงานเลขานุการกรม  กรมปศุสัตว์