กปน. มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมตรวจเยี่ยมงานติดตั้งระบบประปา ตามโครงการ “เดินตามพ่อ… กปน. เพื่อคนต้นน้ำ”

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการ กปน.  มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านประจำไม้ โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก และโรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมมอบความรู้ความบันเทิงให้กับน้อง ๆ นักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน ตามโครงการ “เดินตามพ่อ… กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมระบบประปาชุมชนวัดวังก์วิเวการาม ซึ่ง กปน. ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 โดยจะมีการศึกษาออกแบบเพิ่มจำนวนท่อส่งน้ำจากภูเขาเข้าสู่ถังพักน้ำ ตลอดจนล้างถังพักน้ำ เพื่อพัฒนาระบบประปาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น