อธิบดี DSI สั่งเพิ่มความเข้มข้นด้านความปลอดภัย ฝึกอบรม รปภ. เตรียมความพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์

จากนโยบาย พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กำหนดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพทั้งภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษและบริเวณพื้นที่โดยรอบ จึงได้กำชับให้ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ จัดการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติอย่างเข้มงวด ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษมาโดยตลอด

ล่าสุดวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ลานฝึกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก อาคม คล้ายเนียม ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรม และให้โอวาทเพื่อส่งมอบผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 120 นาย ให้กับวิทยากร ครูฝึก จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

โดยได้กำหนดวิชาการฝึกอบรม ดังนี้ การฝึกอบรมทบทวน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคลท่ามือเปล่า การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำ การบังคับการจราจร แผนเผชิญเหตุ การรายงานเหตุการณ์ การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์และการบริการ การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรักษาวินัย เป็นต้น