ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ปลื้ม รมว.สุชาติ ช่วยคนจนมีเครื่องมือทำกิน เสริมทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

ผู้มีบัตรรายได้น้อย ขอบคุณ รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ผลักดันโครงการฝึกอบรม พร้อมมอบเครื่องมือทำกิน ช่วยประชาชนได้มีความรู้ มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานอิสระ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ด้านยานยนต์ เกษตรและอาหารแปรรูป งานก่อสร้าง ทักษะดิจิทัล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านท่องเที่ยวและบริการ และงานเชื่อม เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้มีมาตรฐาน พร้อมมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก เป็นเครื่องมือทำมาหากิน ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เร่งให้หน่วยงานของกรมที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเนินการฝึก พร้อมเร่งจัดหาเครื่องมือ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึก นำไปประกอบอาชีพโดยเร็ว หลักสูตรที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าฝึกเป็นจำนวนมาก เช่น ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างปูกระเบื้อง ผู้ประกอบอาหาร เป็นต้น ปัจจุบันดำเนินแล้ว 10,995 คน จากเป้าหมายทั่วประเทศ 31,500 คน ทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพติดตัว และมีรายได้เพิ่มขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานใกล้บ้านท่าน หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยินดีบริการให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

นางสาวรุ่งศิริ ศรีรัตน์ (น้ำ) ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง(สนพ.ระนอง) ในหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย เล่าว่า มีอาชีพขาบลูกชิ้นทอด สนใจมาฝึกอบรมด้านนี้ เพราะต้องการทำอาหารไทยในเมนูอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายการอาหารในร้าน ให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้น เช่น อาหารประเภทยำ ถ้าเรามีรายการอาหารมากขึ้น จะช่วยให้ลูกค้าแวะมาซื้อของที่ร้านมากขึ้น ขากปกติลูกค้าแวะมาที่ร้านเพื่อซื้อลูกชิ้นทอด ก็จะสั่งซื้ออาหารอย่างอื่นเพิ่ม รวมถึงสามารถเรียกลูกค้ารายใหม่ได้ด้วย ทำให้รายได้จะเพิ่มมากขึ้น “โชคดีใากที่ได้มาอบรม เพราะวิทยากรมีคล็ดลับต่างๆ ในการทำอาหารมาบอกอย่างไม่หวงสูตร ทำให้ตนเองได้รับความรู้และสูตรอาหารไปปรับใช้ในการทำอาหาร ทำให้มีรายได้เพิ่มจากเดิมวันละ 400-500 บาท เป็น 600-700 บาท

เช่นเดียวกับนางสาวมารียา สาแม อาชีพค้าขาย ผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก สนพ.พัทลุง ในหลักสูตรการถนอมอาหาร ประเภทผลไม้ เล่าว่า เดิมมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอด กล้วยทับตามตลาด ทราบข่าวว่ามีการฝึกอบรมการถนอมอาหาร ประเภทผลไม้ จึงสนใจและสมัครเข้าฝึกอบรม ได้เรียนรู้หลากหลายเมนู เช่น การทำฝรั่งแช่บ๊วย มะขามแช่อิ่ม เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้วตนเองได้นำทั้ง 2 เมนูนี้ไปทดลองทำให้คนในครอบครัวลองทานก่อน ทุกคมว่าอร่อย มีความมั่นใจมากขึ้น จึงนำไปขายหน้าโรงเรียนใกล้บ้าน มีลูกค้าติดใจหลายคน มาสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมวันละ 300 บาท เพิ่มเป็น 450 บาทต่อวัน นอกจากนี้อยากฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำขนมหวานเพิ่มเติม เพื่อจะได้มีเมนูอื่นๆไปขายอีก “ต้องขอขอบคุณรัฐบาล นายสุชาติ ชมกบิ่น รมว.แรงงาน สนพ.พัทลุงและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มาสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือมีเครื่องมือให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลย” มารียา กล่าว