จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวง นายขนมต้ม บรมครูแห่งวงการมวยไทย เนื่องในวันที่ระลึกวีระชนไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ 19

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบวรสรวงพร้อมเปิดงาน “วันมวยไทยนายขนมต้ม ประจำปี 2566” ร่วมกับ นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูมวยไทย นักมวยจากค่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของนายขนมต้ม บรมครูแห่งวงการมวยไทย เนื่องในวันที่ระลึกวีระชนไทยนายขนมต้ม ประจำปี 2566

โดยภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ได้จัดพิธีครอบครูมวยไทย การแสดงคีตะมวยไทย และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 น. มีการจัดการแข่งขันมวยไทย รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยนายขนมต้ม การออกร้านค้า การแข่งขันเซปักตะกร้อลอดห่วง และชมการแข่งขันเซปักตะกร้อ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อยกย่องและส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวของไทย อันเป็นมรดกโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากชนชาติอื่น

นายไพรัตน์ เพชรยวน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยโดยงานวันมวยไทยนายขนมต้ม เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่นายขนมต้ม เป็นนักมวยคาดเชือกชาวกรุงศรีอยุธยา เกิดที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยถูกจับเป็นเชลยในระหว่างเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในครั้งนั้นพระเจ้ามังระได้สั่งให้เอาตัวนายขนมต้ม มาเปรียบมวยกับนักมวยชาวพม่า ปรากฏว่า นายขนมต้ม สามารถชกเอาชนะนักมวยชาวพม่าได้ถึง 9-10 คน จนได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสรภาพในที่สุด จากเหตุการณ์ ที่นายขนมต้มชกชนะนักมวยพม่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 นั้น ชาวไทยจึงได้ถือว่าวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็นวันเกียรติประวัติของนักมวยไทย ถือเป็น วันมวยไทย ซึ่งชาวพระนครศรีอยุธยาก็ได้พร้อมใจกันสร้าง “อนุสาวรีย์นายขนมต้ม” ไว้ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา