สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Approach Control Surveillance : APS รุ่นที่ 73

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตร Approach Control Surveillance : APS รุ่นที่ 73 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำหรับหลักสูตรดังกล่าว ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 – 17 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 6 คน เป็นทุนส่วนตัวชาวมองโกเลีย และทุนรัฐบาลชาวบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ