“1ST IOD OPEN HOUSE” สถาบันโรคผิวหนังเปิดบ้านครั้งแรก เพื่อตอกย้ำการเป็นสถาบันที่คนไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Institute of Dermatology: IOD) จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ครั้งที่ 1 เปิดบ้านหลังการสร้างอาคารใหม่เสร็จสมบูรณ์และตอกย้ำการเป็นสถาบันสุขภาพที่มุ่งมั่นในการให้บริการและพัฒนาวิชาการสร้างความเป็นเลิศด้านโรคผิวหนังในระดับนานาชาติและเป็นสถาบันแห่งความไว้วางใจและภาคภูมิใจของประชาชน

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคผิวหนังเป็นปัญหาสาธารณสุข 1 ใน 10 อันดับที่สำคัญของประเทศไทย ถึงแม้ว่าโรคผิวหนังส่วนใหญ่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยได้ สถาบันโรคผิวหนังเป็นสถาบันหลักของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังของประเทศ เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 ในพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เดิมเป็นอาคาร 6 ชั้น ใช้งานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 40 กว่าปี จึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น ปัจจุบันอาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่นี้สร้างเสร็จสมบูรณ์มีความสูง 22 ชั้น มีที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้นรวมเป็น 25 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 40,365 ตารางเมตร มีภารกิจ 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1. ด้านการบริการที่เป็นเลิศ มีการให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไปและคลินิกเฉพาะโรคที่สำคัญ 13 คลินิก มีระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และระบบ Tele-Consult  2. ด้านวิชาการที่เป็นเลิศ มีศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการอบรมเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังอื่น ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ มีศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้ด้านโรคผิวหนังต่อสื่อสาธารณะและประชาชนทั่วไป 3. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ  มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาสูตรยาตำรับสถาบันโรคผิวหนังและต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เเพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ นอกจากภารกิจด้านการให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังเป็นภารกิจหลักแล้ว ด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาผิวพรรณยังมีความสำคัญต่อสุขภาพผิวของประชาชนด้วยเช่นกัน อาทิเช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ผิวหนังที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง มีเครื่องเลเซอร์ที่มีความหลากหลายและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น เครื่องยกกระชับด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency)  เครื่องยกกระชับด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ (High Intensity Focus Ultrasound) เครื่องเลเซอร์รักษาเส้นเลือด (Pulsed-dye laser) เครื่องกำเนิดแสงความเข้มสูง (Intense Pulsed Light) เครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสีและลบรอยสัก (Picosecond laser, Q-switched Nd:YAG) เครื่องเลเซอร์คาร์บอนไซด์ออกไซด์ (CO2 laser) เครื่องเลเซอร์กำจัดขนและกระชับรูขุมขน (Long pulsed Nd:YAG) เครื่องเลเซอร์รักษารอยแผลเป็น (Erbium:YAG laser) เป็นต้น ศูนย์ชะลอวัยที่มีการบริการให้ตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกาย ให้คำแนะนำ และวางแผนการรักษา เพื่อฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงดูแลปัญหาผิวพรรณ ปัญหาเรื่องรูปร่างสัดส่วน โดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อรองรับการให้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น  เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย เครื่องวิเคราะห์ระดับวิตามิน แร่ธาตุและสารต้านินุมูลอิสระในร่างกาย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้างเนื้อและกระชับกล้ามเนื้อ รักษาอาการปวดเมื่อยจากการทำงาน  (Office Syndrome) รักษาความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไม่แข็งแรง ลดขนาดของเซลล์ไขมัน ขนาดเส้นรอบเอว กระชับสัดส่วนด้วยคลื่นวิทยุ  เร่งกระบวนการรักษาแผลฟื้นฟูผิวพรรณ เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวและผลักสารต้านอนุมูลอิสระเข้าชั้นผิว เพื่อเสริมสร้างความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 50 ปี สถาบันโรคผิวหนังซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังระดับตติยภูมิยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดูแลรักษาโรคผิวหนังของประเทศด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพ ดังค่านิยมที่มีร่วมกันของบุคลากรสถาบันโรคผิวหนังที่ว่า “ทำงานด้วย สมอง สองมือและหัวใจ (Head Hand Heart: 3H)” เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นสถาบันโรคผิวหนังที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ อย่างแท้จริงต่อไป

#กรมการแพทย์ #สถาบันโรคผิวหนัง #IOD #สถาบันโรคผิวหนังเปิดบ้านครั้งแรก