มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล ให้แก่ กศน.อำเภอแก่งกระจาน

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผว. นางละวาดอร ศรีวรรธนะ รองนายกเหล่ากาชาด นายวรวุฒิ พุ่มพึงเชย อดีตผู้จัดการเขตธนาคารไทยพาณิชย์ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนางสุมล ตันติวิริยะวัฒน์ มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล ให้แก่ กศน.อำเภอแก่งกระจาน

โดยมีนายคมสัน สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี นายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี นางสาวไพจิตร คงแก้ว ผอ.กศน.อำเภอแก่งกระจาน และบุคลากรสำนักงาน กศน.อำเภอแก่งกระจาน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้