ชป. เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศ

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศ สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือ ระดมเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบอาคารชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์สภาพอากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าในช่วงวันที่ 25-27 มิ.ย. 2562 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย นั้น

สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่างๆ ทั่วประเทศ ยังสามารถรองรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งกรมชลประทาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบระบบและอาคารชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ การกำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นตามแต่ละช่วงเวลา ที่สำคัญได้กำชับให้เตรียมพร้อมทางด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำไว้ตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ที่พร้อมจะเข้าไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง www.rid.go.th และ wmsc.rid.go.th หรือติดตามข่าวสารได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ FB : เรารักชลประทาน และ FB : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ หรือโทรศัพท์สายด่วน กรมชลประทาน หมายเลข 1460 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน

*********************************************    

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

 กรมชลประทาน

25 มิถุนายน 2562