สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯทรงพระราชทาน บัตรอวยพร แก่นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทาน บัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้เชิญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลาบปลื้มแก่คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคม เป็นล้นพ้น ณ สำนักงานสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์