อ.อ.ป. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และนายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “โครงการการขยายพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ.จากแม่ไม้ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์”เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าอันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นต้นแบบในการขยายผลการปลูกไม้เศรษฐกิจ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา