“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร และ หน่วยงานต่างๆ ร่วม เติมเต็มความสุข ช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ป่วยติดเตียง!!

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 น. กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร และหน่วยงาน พัฒนาสัมพันธ์มวลชน รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วม เติมเต็มความสุข ให้ผู้ป่วยติดเตียง นำโดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายกิตติกรณ์ เทพอยูอำนวย หัวหน้า สนง.ปภ. จว.ประจวบคีรีขันธ์ , นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี ,นางวราภรณ์ สุขภาคกุล ปลัดอำเภอปราณบุรี ,นายฉัตรชัย ค้างาม ปลัด อ.ปราณบุรี ,ร.ต.ณัฐดนัย สุขทวี กกล.รส.จว.ประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ อ.ปราณบุรี, ร.ท.วิชัย สุขอุดม หน.ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1209 กอ.รมน.ภาคที่ 1, นายทรงพล ศรีแด้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม ,นางลำจวน เกิดเทิน อบต.หนองตาแต้ม

ลงพื้นที่เยี่ยม ด.ญ.อโรชา น้อยยาง อายุ 4 ปี อยู่บ้านเลขที่ 167/1หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเย็น ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ป่วยด้วยโรคสมองขาดอ๊อกซิเจน อาการหลัง คลอดพูดไม่ได้ เดินไม่ได้ พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”รวมทั้งมอบทุนทรัพย์จำนวน 6,600 บาท และถุงยังชีพจาก “มูลนิธิ พระราหู ใจถึงใจ “เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งด.ญ.อโรชา เป็นบุตรของ นายอาทิตย์ น้อยยาง และ นางอรวรรณ จันทร์มาก เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีอาชีพที่ยากจน หากินค่ำ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมอบสิ่งของต่างๆเช่น
-พ.อ. กรกานต์ นาเวชวนิชกุล ร่วมมอบแพ็มเพิส 1 ห่อใหญ่
-นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย มอบหลอดไฟฟ้าพร้อมน้ำดื่ม
-นายณภัทร จันทร์เที่ยง ผจก. บ.อึ้งง่วนไต๋ อีซูซุ สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่ม จำนวนหนึ่ง

ด้าน พ.อ.กรกานต์ กล่าวว่า”ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเยียวยาช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ในแต่ละครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้สนับสนุนสิ่งของ อุปโภค บริโภค รวมทั้ง ทุนทรัพย์ เข้าร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวอีกด้วย!!