ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน