สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงและการดำเนินการการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมชี้แจงและการดำเนินการการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ N-Net ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โดยมีตัวแทนศูนย์สอบจาก กศน.อำเภอ 11 อำเภอในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิสัณฑ์ปิ่นมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์