พีเอฟพีตั้งเป้าโต ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจแบบ 4.0

กลุ่มบริษัท พีเอฟพี นำโดย นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ กรรมการบริหาร และนางสาวปิยกาญจน์ ปิยะพัฒนา กรรมการบริหาร จัดงานแถลงข่าว พีเอฟพีตั้งเป้าโต ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจแบบ 4.0 รุกเติบโตทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดตัว PFP TASTY SHOP ร้านค้าออนไลน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพีเอฟพี ณ โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21 เมื่อเร็วๆนี้