ด่วนมาก!!! คืนวันนี้ 25 ม.ค. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนเมืองใหม่บางพลี

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองหัวเกลือ ถนนเมืองใหม่บางพลี ในคืนวันนี้ (วันพุธที่ 25 มกราคม 2566) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเมืองใหม่บางพลี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถึงแยกตัดถนนสุขุมวิท         

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

การประปานครหลวง