เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนเที่ยวชมงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย” สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการแต่ละร้านค้าวันละเกือบ 2 หมื่นบาท

ดร.รุจิพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตรที่โดดเด่นของ 16 อำเภอ ภายในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 29 มกราคมนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา” โดยเป็นการนำเสนอผลการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบของผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เช่น การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริฯ พร้อมจัดวางตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ที่เป็นผลงานส่งเสริมการเกษตรที่โดดเด่น ประกอบด้วย  ปลาตะเพียนใบลาน เครื่องหนังเมธา มีดอรัญญิก ดอกบัวและดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า น้ำปรุงรส น้ำจิ้ม นิศานาท แชมพูสมุนไพรกะเม็งผสมทองพันช่าง และกล้วยไม้ลุงมานิตย์

นอกจากนี้ ยังได้จุดเช็คอิน จุดถ่ายภาพ ในรูปแบบ Flower Festival ลานไม้ดอกไม้ประดับ การจัดแสดงผลงานการทำการเกษตรจากคนรุ่นใหม่ Young Smart Farmer พระนครศรีอยุธยา การจัดงานออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ตลาดต้นไม้ กิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี คาราวานสินค้าราคาถูก ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังของจังหวัดฯ กว่า 60 ร้านค้า อย่างไรก็ตาม การจัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยดังกล่าว ทำให้ร้านค้าแต่ละรายมีรายได้เฉลี่ยวันละเกือบ 2 หมื่นบาท