กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รวม 25 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศเชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรมการค้าต่างประเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการค้าไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีโลก ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 25 อัตรา

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท 10 สาขาวิชา) จำนวน 10 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา) จำนวน 4 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา) จำนวน 11 อัตรา

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังกล่าว เพื่อมาทำหน้าที่ทั้งในส่วนของงานหลักและงานสนับสนุนที่เกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในอาชีพ พร้อมที่จะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ในชีวิต เข้าร่วมงานกับกรมการค้าต่างประเทศ

นายรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการกับกรมการค้าต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สนใจสามารถติดตามอ่านประกาศการรับสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th หรือ https://dft.thaijobjob.com

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547-4846 หรือสายด่วน 1385