ประกาศ…ผลการประกวดวาดภาพดิจิทัล ในหัวข้อ “Still alive, love & hope : มีชีวิต มีรัก และมีความหวัง”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ประกาศ…ผลการประกวดวาดภาพดิจิทัล ในหัวข้อ “Still alive, love & hope : มีชีวิต มีรัก และมีความหวัง”

สำหรับผู้ชนะการประกวดจะเข้ารับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องในกิจกรรมวันมะเร็งโลก

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 2215