กรมทางหลวงชนบท คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนสาย อบ.3054 จ.อุบลราชธานี ป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวถนน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3054 แยก ทล.217 – บ้านเสาเล้า อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (กม.ที่ 3+ 000) โดยถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกใช้ในการสัญจรค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าที่เชื่อมระหว่างอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาเยีย และอำเภอพิบูลมังสาหาร ทช.จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อป้องกันผิวถนนเสื่อมสภาพ ให้ประชาชนเดินทางสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ทช. ได้ปฏิบัติตามมาตรการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวถนนในระยะยาว จัดเจ้าหน้าที่จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ตามโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานกำหนด สามารถแจ้งได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146