ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้)

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณซอยสมานมิตรพัฒนา ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า
  • ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่สามแยกครุใน ถึงแยกศาลาแดง
  • ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) ตั้งแต่แยกคุณกะลา ถึงสามแยกครุใน
  • ถนนแหลมฟ้าผ่า ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา          

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566

การประปานครหลวง